ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 06.05.2014

Особлива інформація на 30.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняДиректорБурлака Василь Васильовичд/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Директор: Бурлака Василь Васильович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїТарасова Свiтлана Вiталiївнад/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Тарасова Свiтлана Вiталiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїШевченко Людмила Василiвнад/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Шевченко Людмила Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїКраснова Валентина Михайлiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Краснова Валентина Михайлiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиСтрiлецький Станiслав Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Стрiлецький Станiслав Миколайович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиГоробець В'ячеслав Вiкторовичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Горобець В'ячеслав Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиПодупейко Петро Iвановичд/н, д/н, д/н0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Подупейко Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноДиректорБурлака Василь Васильовичд/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Директор: Бурлака Василь Васильович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002% та акцiями емiтента 35шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова Наглядової радиСтрiлецький Станiслав Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Голова Наглядової ради: Стрiлецький Станiслав Миколайович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001% та акцiями емiтента 1шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиГоробець В'ячеслав Вiкторовичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Горобець В'ячеслав Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001% та акцiями емiтента 2шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПодупейко Петро Iвановичд/н, д/н, д/н0.0087
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Подупейко Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0087% та акцiями емiтента 152шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Начальник виробництва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноГолова ревiзiйної комiсiї Тарасова Свiтлана Вiталiївнад/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Голова ревiзiйної комiсiї: Тарасова Свiтлана Вiталiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0001% та акцiями емiтента 1шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Головний бухгалетр. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїГорiдько Наталiя Федорiвнад/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Горiдько Наталiя Федорiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,002% та акцiями емiтента 35шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Завiдуюча складом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноЧлен ревiзiйної комiсiїШевченко Людмила Василiвнад/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Шевченко Людмила Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002% та акцiями емiтента 35шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.