ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Особлива інформація на 30.03.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
22.03.2012 Звільнено Головний бухгалтер Андрiєнко Олександра Олександрiвна НС, 492068, 12.06.1998, Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0,017
Зміст інформації Згiдно наказу по пiдприємству № 17 вiд 22.03.2012 р звiльнена Посадова особа Головний бухгалтер Андрiєнко Олександра Олександрiвна (паспорт: серiя НС номер 492068 виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.06.1998) Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.01720%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi -37 рокiв
22.03.2012 Призначено Головний бухгалтер Колiсник Лариса Миколаївна НЕ, 393784, 10.02.2005, Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 0,000
Зміст інформації Згiдно наказу по пiдприємству № 17 вiд 22.03.2012 призначена Посадова особа Головний бухгалтер Колiсник Лариса Миколаївна (паспорт: серiя НЕ номер 393784 виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.02.2005) .Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: навчання. Особу призначено на невизначений термiн.