ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Особлива інформація на 30.03.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Директор                            Бурлака Василь Васильович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

      
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00238687
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 18511
     Населений пункт с. Млiїв
     Вулиця, будинок вул. Ленiна, 97
     Міжміський код, телефон та факс 0473437217, 0473495234
     Електронна поштова адреса 00238687@ afr.com.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 23.03.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 59(1312)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 28.03.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення mlievskiyzto.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет