ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
    0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 280.300  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 280.300  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 16.800  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 2689.600  X X
Усього зобов'язань X 2986.700  X X


Опис: Товариство не користується кредитами банкiв, зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, похiдними цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi.Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Непогашена частина боргу за векселями - 280,30 (Простий вексiль, яким розрахувалось товариство за одержане обладнання з ПП "Автоком"