ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Бурлака Василь Васильович НС № 151408, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 25.11.1996 03.08.2000 35 0.00199546175 % 35 0 0 0
Головний бухгалтер Андрiєнко Олександра Олександрiвна НС № 492068, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 12.06.1998 03.08.2000 302 0.01721798424 % 302 0 0 0
Голова наглядової ради Стрiлецький Станiслав Миколайович НЕ № 452720, виданий Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi 15.03.2006 24.03.2005 1 0.00005701319 % 1 0 0 0
Член наглядової ради Горобець Вячеслав Вiкторович НС № 135491, виданий Соснiвським РВУМВС Укораїни в Черкаськiй обл. 16.08.1996 24.03.2005 2 0.00011402639 % 2 0 0 0
Член наглядової ради Подупейко Петро Iванович НС № 584921, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 13.02.1999 03.08.2000 152 0.00866600531 % 152 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Тарасова Свiтлана Вiталiївна НС № 517876, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.08.1998 28.03.2007 1 0.00005701319 % 1 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Краснова Валентина Михайлiвна НС № 576444, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 20.01.1999 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Шевченко Людмила Василiвна НС № 150526, виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 15.10.1996 03.08.2000 35 0.00199546175 % 35 0 0 0
Усього   528 0.03010296583 % 528 0 0 0
Опис