ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.07.199433/1/94Державна коміся з цінних паперів та фондового ринку-Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.38731326193.9100
Перший випуск акцій товариства зареєстровано 25.07.1994 р. Форма випуску паперова.
14.12.1998258/23/1/98Черкаське теруправлiння ДКЦПФРUA2300071006Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.38731326193.9100
В зв'язку з зміною форми випуску акцій з паперової на документарну здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 33/1/94 втратило чинність.
24.05.20078/23/1/07Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA2300071006Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.31753980526194100
Відбулось збільшення статутного фонду товариства. Додатково було випущено 1666667 акцій номінальною вартістю 0,30 грн. Свідоцтво № 258/23/1/98 втратило чинність внаслідок збільшення статутного капіталу товариства.
28.04.201016/23/1/2010Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000070072Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.31753980526194100
На загальних зборах акцiонерiв вiд 31.03.2010 було прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй (Протокол № 1 вiд 31.03.2010 р). Черкаським територіальним управлінням ДКЦПФР на підставі наданого емітентом пакету документів здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво про випуск акцій № 8/23/1/07 з датою видачі 24.05.2007 р втратило чинність.
28.04.201016/23/1/2010Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкуUA4000070072Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.31753980526194100
Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Мліївський ЗТО" прийняли рішення змінити найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ". Черкаським територіальним управлінням на підставі наданого емітентом пакету документів здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво про випуск акцій № 16/23/1/2010 з датою видачі 28.04.2010 р втратило чинність Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Фактів лістингу, делістингу в звітному році не було. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н