ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ " МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 19511
3.1.5. Область, район Черкаська область, Городищенський
3.1.6. Населений пункт с. Млiїв
3.1.7. Вулиця, будинок Ленiна,97

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААА № 462487
3.2.2. Дата державної реєстрації 11.10.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Городищенська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi Державний реєстратор Заболотня В.О.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 526194
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 526194

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ТВБВ № 10023\075 фiлiї - Черкаського облфiнуправлiння АТ "Ощадбанк"
3.3.2. МФО банку 354507
3.3.3. Поточний рахунок 26004750081105
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Вiдсутнiй
3.3.5. МФО банку  
3.3.6. Поточний рахунок  

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
20.30.0 ВИРОБНИЦТВО ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБIВ
20.20.0 ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ'ЯНИХ ПАНЕЛЕЙ
34.20.0 ВИРОБНИЦТВО КОРПУСIВ ДЛЯ АВТОМОБIЛIВ ТА ПРИЧЕПIВ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента